KDV Kinderdagverblijf

De Broekies Malden

De groepen

Er zijn 3 groepen waar verticale opvang geboden wordt, hier worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar met een maximum aantal van 16 kinderen.

De groepen met verticale opvang zijn de Giraffen, Koetjes en de Muizen. Daarnaast heeft De Broekies 2 semi-verticale groepen, dit wil zeggen dat kinderen van 1,5 jaar tot 4 jaar opvang krijgen met een maximum van 14 kinderen. De groepsnamen van deze groepen zijn de Apen en de Konijnen. Aansluitend aan deze semi-verticale groepen zitten 2 babygroepen. De Puppies en de Beren. Deze babygroepen bieden opvang aan 8 a 9 kinderen in de leeftijd 0 tot ongeveer 1,5 jaar. Als de baby’s van deze babygroepen de leeftijd van 1,5 jaar behalen, schuiven ze door naar de verticale of semi-verticale groep. Dit is afhankelijk van de wens van u als ouder. Naast deze verschillende soorten aan opvang heeft De Broekies ook een 3+ groep, de Biggen. Hier kunnen kinderen van 3 tot 4 jaar opvang krijgen met een maximum van 16 kinderen. De 3+ groep geeft uitdagingen aan de kinderen die dit nodig hebben voor deze kinderen naar school gaan. Kortom, u kunt als ouders bekijken welke voorkeur u heeft in deze verschillende soorten van opvang!

Voldoende uitdaging

De groepen zijn gezellig ingedeeld met diverse hoekjes waar de kinderen vrij kunnen spelen. De kinderen van de twee naastgelegen groepen spelen veel met elkaar. Zij kunnen via een tussendeur van de gezamenlijke keuken of de verschoonruimte naar de buren lopen. De kinderen kunnen zich hierdoor vrij bewegen, hebben voldoende uitdaging en kunnen op deze wijze contact maken met vriendjes en pedagogisch medewerkers van de naastgelegen groep.